Foto by @grzegorzborys

Agata Sobczyk

Wojewoda Wielkopolska

Trzecia Droga - Polska 2050 Szymona Hołowni.

Strona Urzędu Wojewódzkiego
Foto by @grzegorzborys
Profile Picture

Kim jestem?

Przez lata moja pasja i praca zawodowa prowadziły mnie przez wiele krajów w Europie i na świecie. Doświadczenie zdobywane w dyplomacji oraz w międzynarodowym biznesie nauczyły mnie, jak ważne jest budowanie mostów, a nie murów. Jak kluczowe jest słuchanie innych i poszukiwanie kompromisu w skomplikowanym świecie polityki międzynarodowej.

W ostatnich latach, wracając do Polski, angażowałam się coraz bardziej w działalność społeczną, mając na celu pomoc naszym lokalnym społecznościom i dbanie o przyszłość naszego kraju. Byłam liderką wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Polska 2050, gdzie razem z zespołem dążyliśmy do wizji Polski bardziej solidarnej, zielonej i demokratycznej.

Wierzę, że pora odświeżyć oblicze polskiej polityki. Chcę pokazać, że młoda kobieta, opierając się na swoim doświadczeniu, pasji i determinacji, może zmieniać otaczającą ją rzeczywistość przez aktywną działalność polityczną. Chcę, aby moja córka i kolejne pokolenia wiedziały, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby działać na rzecz swojego kraju, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia.

Więcej o mojej działalności

Moje postulaty z kampanii wyborczej 2023

Edukacja

Jestem za szkołą przyszłości! Obecnie opiera się ona na modelu szkoły pruskiej, Jest testocentryczna, stawia na naukę pod oceny i egzaminy. Tym samym na starcie szkoły odbiera dzieciom to, co w nich najpiękniejsze – ciekawość świata, chęć eksperymentowania i kreatywność. 🌍

Poznaj szczegóły!
Edukacja
Ekologia

Ekologia

Jestem za zielonym kierunkiem zmian i za przyszłością, w której nasze miasta są pełne drzew i czystego powietrza. Energia może pochodzić z odnawialnych źródeł, a nasza zależność od paliw kopalnych malejeć z każdym dniem. To wizja Polski, gdzie dzieci bawią się na świeżym powietrzu, bez obaw o smog, a rolnictwo jest ekologiczne i zrównoważone. Gdzie innowacje i technologie służą nie tylko gospodarce, ale i ludziom. Wspólnie stwórzmy Polskę, w której dbanie o środowisko naturalne stanie się standardem, a nie wyjątkiem. 🇵🇱💚

Poznaj szczegóły!

Rodzina

Rodzina jako miejsce kształtowania świadomych obywateli.🏡 W społeczeństwie jesteśmy za siebie współodpowiedzialni i ta troska najpełniej wyraża się we wsparciu w wychowaniu kolejnych pokoleń. 💖👶👧 Inwestycje w żłobki i przedszkola, rzetelna edukacja, tworzenie przepisów harmonizujących obowiązki zawodowe i rodzicielskie, m.in. poprzez elastyczne godziny pracy i dobre warunki dla aktywności zawodowej 💼👩‍💼👨‍💼, niskie podatki dla rodzin - to sprawy o które będę zabiegać.💪

Poznaj szczegóły!
Rodzina
Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce
Poznań
Liderka Stowarzyszenia Polska 2050 w Poznaniu
Poznań
Referat polityczno-ekonomiczny, Ambasada RP
Dublin, Irlandia
Account Manager w amerykańskim e-commerce
Berlin, Niemcy
Staż w Konsulacie Generalnym RP
Sydney, Australia
Work&Travel
Massachusetts, USA

Doświadczenie

Wykształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
magister, Biznes międzynarodowy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
licencjat, Zarządzanie przedsiębiorstwami
City Institute, Sydney, Australia
Diploma of Management